DRAGOMONT - sadrový samonivelačný poter

Anhydrid - sadrový liaty samonivelačný poter

Anhydrid je ideálny pre rodinné domy, bytové a administratívne budovy - najmä vhodný ako poter na podlahové vykurovanie.

Sadrový poter realizujeme tzv. metódou z domiešavača, kde sa poter vyrobí v betonárni v požadovanej kvalite a pevnosti v tlaku /20Mpa, 25MPa, 30MPa/. Takto vyrobený poter sa priamo na stavbe prečerpá do dopravníka, ktorý vháňa poter do hadíc a následne sa vylieva kde treba. Počas samotného vylievania poteru sa zároveň jednotlivé polia zvibrujú vibračnými latami, čím napomáhame jeho samonivelačnosti. Takýto poter spĺňa všetky európske normy doložené európskym Prehlásením o zhode - CE.

Poter je zvyčajne pochôdzny po 24-48 hodinách /v závislosti od hrúbky a podmienok na stavbe/
V prípade lepených podlahových krytín doporučujeme povrch poteru prebrúsiť a následne napenetrovať vhodným penetračným náterom.

Obhliadku stavby, zhodnotenie pripravenosti stavby pred samotným vyliatím poteru, návrh technického riešenia a cenovú ponuku Vám vykonáme bezplatne.                                      

.
..