DRAGOMONT - riešenia na mieru

Zdvojená podlaha

Zjednodušene môžeme povedať, že je to nová pochôdzna podlaha nad úrovňou pôvodnej starej podlahy.

Cieľom je získať vo vzniknutej dutine pod novou zdvojenou podlahou priestor, ktorý možeme využiť na inštaláciu elektrických rozvodov, rôznych potrubí či vzduchotechnických zariadení. Zdvojené podlahy sa využívajú v moderných administratívnych budovách a tiež v priestoroch špeciálneho určenia, napr. serverovne, velíny a pod.

Konštrukcia zdvojených podláh pozostáva z oceĺových výškovo nastaviteľných stojok /až do výšky 120cm/ a drevotrieskových dosiek hr. 38mm o rozmere 600x600 mm. Ako nášľapnú vrstvu podlahy môžeme zvoliť ľubovoľnú podlahovú krytinu, samozrejme v závislosti od účelu a využitia daného priestoru, napr. koberec, alebo antistatický povrch - typycký pre serverovne a pod.

 montáž zdvojenej podlahy na administratívnej budove
zdvojená podlaha /finálny stav/ vrátane položenia podlahovej krytiny, /kobercové štvorce/

.
..