DRAGOMONT - riešenia na mieru

Cementový poter /polosuchý betón/

Momentálne najrozšírenejší druh poterov pre rodinné domy, na ktoré nie sú kladené zvýšené nároky na jeho mechanické vlastnosti, napr. pevnosť, celistvosť, oteruvzdornosť a pod.

Poter sa vyhotoví priamo na stavbe, avšak už nie tradičným systémom "miešačka-fúrik", ale zmes piesku, cementu a prísad sa pod tlakom premieša v pneumatickom dopravníku a pomocou hadíc sa dotlačí na určené miesto. Tam sa poterova/betónová zmes rozťahá na požadovanú hrúbku a následne sa strojovo prehladí. Minimálna hrúbka takéhoto poteru by mala byť pri podlahovom vykurovaní 6 cm /min. 4cm nad úrovňou vykurovacích trúbiek/.

Obhliadku stavby, návrh technického riešenia a cenovú ponuku Vám vykonáme bezplatne.

1.ukážka pripraveného podkladu s podlahovým kúrením
2.ukážka pripraveného podkladu s podlahovým kúrením

.
..