DRAGOMONT - riešenia na mieru

Pancierové podlahy

Pancierové podlahy, ľudovonazývané aj drátkobetóny sú klasické betónové potery min. hr.12cm obohatené vsypmi do betónu, kde výstuž tvoria oceľové vlákna - tzv. drátky. Výsledná hrúbka pancierovej podlahy ako aj pomer a druh výstuže závisí od konečného účelu na aký bude podlaha slúžiť a sú dané prepočtom.

Pred samotnou realizáciou a konečným návrhom je nutné zvážiť niekoľko faktorov s ohľadom na následné využívanie daných priestorov, a to napr.:

- hrúbku násypu a tým súvisiaca celková únosnosť
- celkovú hrúbku betónovej podlahy, triedu betónu
- návrh a typ použitia oceľových vlákien/drátkov
- povrchovú úpravu betónovej podlahy - obohatenú vsypmi do betónu, impregnačným náterom a pod.
- prevedenie dilatácií

Pancierová podlaha môže slúžiť svojmu účelu najskôr po 28 dňoch /v závislosti od celkovej hrúbky a iných súvisiacich faktorov/.


prečerpanie betónu z domiešavača/pumika do haly                                      laserove zameranie a vyliatie betónu
zahladenie betónu po aplikácii vsypov                                                               impregnácia / lakovanie betónu


.
..