DRAGOMONT - riešenia na mieru

O nás

Vitajte na stránke spoločnosti DRAGOMONT s.r.o.

Zameriavame sa v prevažnej miere na realizáciu komplexných stavebných riešení od podlahy až po stropy v interiéroch novostavieb v rodinných a bytových domoch, administratívnych budovách a obchodných centrách.

Nosnou činnosťou firmy DRAGOMONT je predovšetkým realizácia vnútorných strojových sadrových a vápennocementových omietok a tenkovrstvových stierok vrátane finálneho vymaľovania technológiou Airless, t.z. že farbu nanášame strojovým striekaním. Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame si podrobnejšie pozrite kliknutím na danú profesiu vyššie.

Práce vykonávame našimi zamestnancami, ktorí sú odborníkmi s mnohoročnou praxou. V prípadoch potrebného posilnenia kapacít spolupracujeme s rokmi overenými partnermi.

Obhliadky stavieb a vypracovanie cenovej ponuky sú bezplatné.

Disponujeme vlastnými profesionálnymi strojmi a kvalitným náradím pre jednotlivé stavebné práce.

Logistiku materiálov zabezpečujeme dodávkami Fiat Ducato MAXI

Záruku za zrealizované práce dávame nad rámec platných slovenských noriem.

Pôsobíme prevažne v Košiciach a blízkom okolí..
..