DRAGOMONT - riešenia na mieru

Vápennocementová vnútorná omietka, strojová

V súčasnosti máme k dispozícii veľa možností, ako a čím omietnuť vnútorné priestory našej domácnosti. Stačí si len vybrať zo širokej ponuky najrôznejších materiálov s ohľadom na podklad ako nosiča omietky a účel použitia. Pri novostavbách napr. z tehlového muriva najčastejšie aplikujeme jedno, resp. dvojvrstvové omietkové systémy. Pre želaný konečný vzhľad omietky či už s hrubšou zrnitosťou /od 1mm/, alebo s jemnou zrnitosťou /do 0,6mm/ závisí aj výber samotnej omietkoviny.

Pri realizáciách sa nám osvedčili produkty od výrobcu  Baumit, najmä omietka MPI 25 - vápennocementová strojová a extra biela štuková omietka Baumit MAXIMA.

Omietky aplikujeme striekaním pomocou omietačiek Knauf PFT. Dokonalú rovinu stien a jednoliaty povrch dosiahneme konečným strojovým zapucovaním s multifunkčným zariadením Rokamat.

1. stav pred - príprava podkladu Baumit Vorspritzer /prednástrek/             konečný stav - rekonštrukcia
prevedenie okennej špalety, APU lišta + pozink. rohový profil                     konečný stav - rekonštrukcia

VCO - 01
.
..