DRAGOMONT - riešenia na mieru

Montáž kazetového podhľadu

Kazetový podhľad môžeme vidieť najčastejšie v obchodných, administratívnych, priemyselných a vzdelávacích objektoch.
Kazety sú vyrábané z minerálnej vlny, ílu, škrobu a perlitu v hrúbkach od 12mm až do 40mm.

Najekonomickejší variant kazetového podhľadu je s použitím kazety hr. 12 mm, resp. 13 mm /závisí od výrobcu/ na ktorý nie sú požadované zvýšené nároky podľa budúceho účelu. Napriek tomu štandardné prevedenie kaziet má odolnosť proti vlhkosti až do 70% r..v., požiarnu odolnosť REI až 60 minút len pod železobetónovou konštrukciou s dostatočnou dutinou v medzipriestore a povrchovú úpravu - farebnosť môžeme riešiť disperznými farbami. Jediné obmedzenia sú v prevedeniach celkového dizajnu, hrán - SK - ostré hrany a tiež sa montujú iba s viditeľnou podkonštrukciou.

   
montáž kazetového podhľadu, viditeľná konštrukcia, SK ostrá hrana             stav po dokončení
montáž kazetového podhľadu, polozapustené hrany                                      detail:prevedenie s polozapustenou hranou


.
..