Sadrové omietky Košice

Sadrové strojové omietky - gletované

V súčasnosti už nemusíme nejako zvlášť predstavovať výhody sadrových omietok, keďže ide o jednu z najrozšírenejších povrchových úprav stien a ľudia, ktorí sú rozhodnutí nechať si "nastriekať sadru" vedia prečo. 

Od zrealizovaných sadrových omietok sa očakáva okrem ich zdravotnej nezávadnosti hlavne ich hladký a dokonale rovný povrch. Je potrebné dodať, že kvalita prevedenia výsledného povrchu omietky sa musí dohodnúť pred samotnou realizáciou, nakoľko rozlišujeme až štyri kvalitatívne stupne prevedenia povrchu omietok od Q1 až po Q4.

Časová a finančná náročnosť na dosiahnutie prefektného výsledku priamo súvisí s rovinnosťou podkladu. 
Presné informácie týkajúce sa platnej normy /STN-EN 13914-2/, odchýlok a povolených tolerancií rovinnosti podkladu a kvality povrchu omietok udáva výrobca omietok BAUMIT vo svojom 
Technologickom predpise

Ak nie je predom presne definovaná výsledná kvalita prevedenia povrchu, tak za štandardné sa považuje prevedenie omietok na úrovni Q2. 
Takto prevedený povrch omietky je vhodný pre matné nátery farieb aplikované tradične maliarskym valcom, alebo pre lepenie tapiet s hrubou, resp. strednou štruktúrou. Na povrchu omietky je prípustná tvorba rýh, a pásov po pracovnom nástroji a pri bočnom osvetlení nie je vylúčená tvorba a viditeľnosť tieňov.

Pre splnenie najvyšších požiadaviek investora na kvalitu povrchu zrealizovanej omietky je potrebné dodatočné nanesenie tenkej vrstvy gletovanej stierky na povrch sadrovej omietky - hovoríme o kvalitatívnom prevedení povrchu omietok na úrovni Q4.
Takto prevedený povrch omietky je vhodný pre maľovanie systémom Airless, t.z.strojové striekanie matných vinylových a stredne lesklých farieb, alebo pre lepenie vliesových a hodvábnych tapiet, resp. tapiet s jemnou štruktúrou.

Na dosiahnutie požadovanej kvality povrchu a rovinnosti zrealizovaných sadrových omietok vplýva niekoľko nezanedbateľných faktorov:   

  1. stavebná pripravenosť stavebníka / investora
  2. skúsenosti majstrov omietkárov
  3. kvalitný materiál, náradie a strojné vybavenie
  4. kvalitná príprava podkladu povrchu stien/stropov pred samotným omietaním
  5. reálny čas na dokonalé opracovanie aplikovanej sadrovej zmesy 
  6. reálna cena s ohľadom na vopred dohodnutú kvalitu
  7. poskytnutie, alebo neposkytnutia záruky

Omietky aplikujeme striekaním pomocou omietačiek 
Knauf PFT  


SO 01 - rodinný dom
SO 03 - rodinný dom
SO 04 - rodinný dom
SO 05 - rodinný dom
SO 06 - rodinný dom
.
..